Projecten

3 gemalen

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Uitvoering: 2018
Werk: Vervangen van gemalen te Surhuisterveen en Oude Bildtzijl.

Tusschenwater

Opdrachtgever: HAZ
Uitvoering: 2018
Werk: Bouw van een onderleider te Zuidlaren.

Brug Niezijlsterdiep

Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn
Uitvoering: 2018
Werk: Vervangen brug Niezijlsterdiep te Niezijl.

Brug Westerwijtwerd

Opdrachtgever: Machinefabriek Rusthoven B.V.
Uitvoering: 2017
Werk: Vervangen brug Westerwijtwerd te Westerwijtwerd.

Brug Harinxmaland

Opdrachtgever: Gemeente Súdwest Fryslân
Uitvoering: 2017
Werk: Aanleg van de brug Swettewille (Harinxmaland) te Sneek.

Opvijzelen brug Woldendorp

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Uitvoering: 2017
Werk: Opvijzelen van de brug Woldendorp te Woldendorp. Het 700tons brugdek is 1,20 meter opgevijzeld. Landhoofden en pijlers zijn verhoogd.

Aanleg betonnen fietspad

Opdrachtgever: Gemeente Ooststellingwerf
Uitvoering: 2017
Werk: Betonnen fietspad in het Haulerwijksterbos te Haulerwijk

3 bruggen Dagpauwoog

Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf
Uitvoering: 2017
Werk: Bouw van drie bruggen aan de Dagpauwoog (Lindewijk) te Wolvega.

Brug Hoerediep

Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn
Uitvoering: 2017
Werk: Vervangen van brug Hoerediep te Niezijl.

Voetbrug Bandijklaan te Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Uitvoering: 2015
Werk: Bouw van de voetbrug Bandijklaan te Zwolle.

Aanleg van 4 vispassage nabij Oosterwolde (Frl)

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Uitvoering: 2015
Werk: Aanleg van 4 vispassages inclusief stuw.

Aanpassen fietspad Blauwe Bos ( Haulerwijk-Waskemeer)

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Uitvoering: 2015
Werk:  Vervangen asfalt fietspad door beton.

Verbinding Duistereweg-Buterheideveld

 

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Uitvoering: 2015
Werk: Het aanleggen van een fietspad tussen de Duistereweg-Buterheideveld nabij Oosterwolde (Frl) bestaande uit halfverharding.

Vervangen Driftbrug en Hesselerbrug

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Uitvoering: 2015
Werk: Compleet vervangen van twee draaibrugen in de verlengde Hoogeveensevaart.

Vervangen Pijlebrug te Meppel

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Uitvoering: 2014

Bouw van 3 bruggen in de vaarweg Blauwe Passage (fase 2)

Opdrachtgever: Gemeente Oldambt / Provincie Groningen
Uitvoering: 2014
Werk: Bouw van 3 compleet in het werk gestorte bruggen in de vaarverbinding Blauwe Passage (fase 2).

Bouw van een brug over het Almelose kanaal te Zwolle

 

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Uitvoering: 2014
Werk: Bouw van een brug over het Almelose kanaal (lengte 75 meter) te Zwolle.

Bouw van een gemaal voor Waterschap Regge en Dinkel te Ommen

Opdrachtgever: Waterschap Regge en Dinkel
Uitvoering: 2013
Werk: Bouw van een gemaal te Ommen.

Verlengen en verhogen van de Boekweittunnel (in de N381)

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Uitvoering: 2012/2013
Werk: Het verlengen en verhogen van de Boekweittunnel ( in de N381) inclusief het renoveren van de bestaande dilataties.

Bouw Meerbrug te Haarlemmermeer

Opdrachtgever: Machinefabriek Rusthoven B.V.
Uitvoering: 2014
Werk: Betonwerk basculebrug Meerbrug Haarlemmermeer en aanpassen van de wegen aan de nieuwe situatie.

Bouw spaarsluis met gemaal

Opdrachtgever: Provincie Drenthe (het betreft een UAV GC contract)
Uitvoering: 2011/2012
Werk: Bouw van een spaarsluis met gemaal in de vaarverbinding Erica-Ter Apel fase 2.

Vervangen viertal fietsbruggen over de Espelervaart te Emmeloord

Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder (het betreft een UAV GC contract)
Uitvoering: 2010

Fietsbrug over de Nauwe Greuns te Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Uitvoering: 2011

Bouw beweegbare brug (kunstwerk 13) in de vaarverbinding/route Erica - Ter Apel

Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Uitvoering: 2009

Aanbrengen fietsbrug met fietspad 't Skjer - De Mersken te Ureterp

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland
Uitvoering: 2009

Aanleg onderbouw fietsbrug Krakeel over de Drentse Hoofdvaart te Hoogeveen

Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen
Uitvoering: 2008/2009

Recreatiesluis Borgercompagnie Zuid in vaarroute “Van Turfvaart naar Toervaart”

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Uitvoering: 2008