Recreatiesluis Borgercompagnie Zuid in vaarroute “Van Turfvaart naar Toervaart”