Bouw van 3 bruggen in de vaarweg Blauwe Passage (fase 2)